Menteri Kesejahteraan Rakyat era Soeharto, Idham Chalid.

Menteri Kesejahteraan Rakyat era Soeharto, Idham Chalid.