Aryo Hashim Djojohadikusumo.

Aryo Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Facebook/Aryo Djojohadikusumo)