Riyadh

Salah satu jalan di Riyadh, Arab Saudi, sepi karena imbas Corona. (Foto: AFP/Fayez Nureldine)