Ketua Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Rahmat Himran.

Ketua Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Rahmat Himran.