Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir.

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir.