Anies ajak putranya ke Wihara Petak Sembilan.

Anies ajak putranya ke Wihara Petak Sembilan.