Mahasiswa berikrar untuk menegakkan Khilafah Islamiyah.

Mahasiswa berikrar untuk menegakkan Khilafah Islamiyah.